Zoeken

In- en uitlopen (machinaal)

Boringen in spoorstaven
46E3 Wijde boring 62 – 200 mm
Korte boring 62 – 115 mm
54E1 Wijde boring 62 – 200 mm
Boordiameter
Temperatuurlassen 30 mm
ES geconstrueerd 25 mm