Zoeken

Disclaimer

Railcenter is een handelsnaam van de Stichting Railinfra Opleidingen gevestigd in Amersfoort.

Deze website is met de grootste zorg tot stand gekomen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Railcenter is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via matenkaartje.railcenter.nl aangeboden informatie. De informatie op deze website is altijd onder voorbehoud.

Alle rechten op de inhoud van deze website met de domeinnaam matenkaartje.railcenter.nl berusten bij de Stichting Railinfra Opleidingen.