Zoeken

Begrenzing hoofdspoorweg

Spoor op maaiveldhoogte = 11 meter vanaf hart buitenste spoor

Spoor in ingraving = 6 meter van kruin talud

Spoor in ophoging = 6 meter vanaf kruin talud

Spoor in tunnel = als X kleiner dan 11 meter, dan tenminste 11 meter vanaf hart buitenste spoor

Fly-over of vaste brug = als (2 x X) + 6 = kleiner dan 11 meter, dan tenminste 11 meter vanaf hart buitenste spoor