Zoeken

Instandhoudingsnormen Bevestigingsmiddelen

Algemeen

Specificatie BW VW
Maximale percentage loszittende bevestigingen per 15 meter spoorlengte 20% 30%
Maximaal aantal achter elkaar gelegen loszittende bevestigingen 3 5 

Vossloh W14 (SKL14)

Specificatie BW VW
Maximale zijdelingse inslijting spoorstaafvoet in opsluitplaat 3 mm 5 mm

Bij het bereiken van de BW voor de zijdelingse inslijting van de spoorstaafvoet op de opsluitplaat moet ProRail geïnformeerd worden.

Beddingplaatjes

De beddingplaatjes moeten aanwezig zijn en per plaatje minimaal 50% dragende werking hebben. Bij het structureel vervangen van de bevestigingsmiddelen dienen de beddingplaatjes weer volledig aangebracht te worden.