Zoeken

Instandhoudingsnormen Wissels en Kruisingen

Staande Bouten

Voor alle delen 20 % los, maximaal 3 naast elkaar (VW)
Beddingplaatjes moeten aanwezig zijn en niet uitsteken.

Ankerschoenen

Meer dan 4 los per halve tgbew. en niet naast elkaar.

Liggende bouten

Meer dan 2 los of 2 los met minder dan 2 vaste bouten er tussen (VW).

Liggende en staande bouten

Maximaal aantal loszittende bouten

BW VW
Liggende bouten in geconstrueerd puntstuk 1 2*
Strijkregels 0 1**
Liggende bouten in tongbeweging 1
Liggende bouten klembeugel 0 1
Liggende bouten bevestiging tapeind / tongoor 0 1
Staande bouten (o.a. klembouten) 20%***
Staande bouten voor bevestiging koppelplaten 10%***

*     én niet 2 naast elkaar
**   mits niet de eerste of de laatste bout
***  én niet meer dan 3 naast elkaar

Onder los wordt verstaan:
Enige speling tussen veerklem of klemplaat en spoorstaaf.
Bevestigingsmiddelen mogen niet afwezig zijn.

Betonnen liggers in wissels en kruisingen

Scheur maximaal breed 2 mm, lengte 50 mm vanuit bevestiging
Kraagbouten maximaal 20 % los