Zoeken

Spoorstaafbreuk

1e Ernst van de breuk vaststellen

  • is er nog treinverkeer mogelijk
  • zo ja, met wat voor snelheid
  • zo niet treinverkeer (doen) ophouden
  • gevaarpunt afdekken

2e OBI (doen) inlichten

  • kilometrering bepalen (met lage kilometrering in de rug)
  • linker- /rechterbeen
  • constructie van het spoor
  • lengte van eventueel passtuk (denk aan SL of TL)
  • eventueel verdere bijzonderheden (gereedschap enzovoorts)