Zoeken

Strijkregelafstand

Afstellen strijkmaat

V (km/h) BW (mm) VW (mm)
t/m 40 1394, – 4, + 3 1394, – 6, + 5
t/m 160 1394, – 2, + 3 1394, – 4, + 5

Minimale groefbreedte tussen strijkregel en strijkregelspoorstaaf

  BW (mm) VW (mm)
Minimale groefbreedte 38 36
Bij wissels met een boogstraal kleiner dan 150 meter is de waarde 2 mm groter.

Inloop strijkregel

  BW (mm) VW (mm)
t/m 160 km/h 1380 1382

Uitvullen Strijkregel

Het maximale verschil in uitvuldikte van de strijkregel is 4 mm. Daarbij mag het verschil in uitvuldikte tussen 2 naast elkaar liggende bevestigingspunten niet groter zijn dan 2 mm.