Zoeken

Wissels

Horizontale en verticale slijtage tong en aanslagspoorstaaf

  Horizontaal Verticaal
Maat in mm BW VW BW VW
Bovenkant tongspits 30 od BS maximaal
34 od BS
Bovenkant tong vanaf 150 mm van tongspits* 20 od BS** 22 od BS**
Slijtage aanslagspoorstaaf ter plaatse van aanliggende tong 5 6 5 8

*   Voor tongbewegingen 1:34,7 is dit 600 mm van de tongspits en voor tongbewegingen 1:39,173 1000 mm.
** Overschrijding is toegestaan voor een enkele uitbrokkeling korter dan 200 mm.

Spoorstaafslijtage norm

Spoortype BW VW
t/m 160 km/h 30° 32°

Horizontale en verticale slijtage spoorstaven

  Horizontaal Verticaal
Slijtage in mm BW VW BW VW
onbewerkte delen in 46E3 t/m 40 km/h 16 18 12 14
onbewerkte delen in 46E3 41 t/m 100 km/h 13 15 10 12
onbewerkte delen in 46E3 101 t/m 160 km/h 10 12 10 12
onbewerkte delen in 54E1 t/m 40 km/h 16 18 15 17
onbewerkte delen in 54E1 41 t/m 100 km/h 13 15 13 15
onbewerkte delen in 54E1 101 t/m 160 km/h 10 12 13 15
onbewerkte delen in 60E1/E2-40    t/m 40 km/h 16 18 19 23
onbewerkte delen in 60E1/E2-40 41 t/m 100 km/h 13 15 16 20
onbewerkte delen in 60E1/E2-40 101 t/m 160 km/h 10 12 16 20