Zoeken

Zichtlijnen openbare overwegen buiten bebouwde kom

Beveiligde overwegen

Binnen bebouwde kom aan weerszijden:

  • 11 meter vanuit het spoor langs de weg gemeten
  • 500 meter vanuit de weg langs het spoor gemeten

Buiten bebouwde kom aan weerszijden:

  • 11 tot 20 meter vanuit het spoor langs de weg gemeten
  • 500 meter vanuit de weg langs het spoor gemeten

Talud

Niet bewerken binnen 0,50 meter vanuit teen en kruin.