Zoeken

Afwijkingen PVR

Hoogte en afstand:

  • hoog 0,76 meter +BS
  • 1,70 meter vanuit hart spoor (nominaal)

Toleranties:

  • hoogte – 35 mm
  • afstand – 0 mm en + 50 mm ten opzichte van bq  (zie afbeelding)

1 = perron
2 = rijvlak over de spoorstaven
3 = as van het spoor loodrecht op rijvlak