Zoeken

Belangrijkste maten van het PVR-NL

BS = Bovenkant Spoorstaaf

Het Profiel van Vrije Ruimte (PVR) is de ruimte boven en naast een spoor waarbinnen zich geen vaste of tijdelijke voorwerpen mogen bevinden, die het railvervoer zouden kunnen hinderen en/of in gevaar brengen.

Het Rode Meetgebied (RM) is een verbreding en verhoging van het PVR en moet worden toegepast voor sporen die medegebruikt worden door het goederenvervoer.