Zoeken

Spoor- en dwarsliggerafstanden

Spoorafstanden

Vrije baan en emplacement

  • minimaal 4,50 meter voor nieuwe sporen
  • minimaal 4,00 meter voor bestaande sporen
  • bij vernieuwing bestaande sporen met spoorafstand < 4,00 meter, op minimaal 4,00 meter brengen en streven naar 4,50 meter

Dwarsliggerafstanden

Aantallen

  • sporen waar reguliere treindienst wordt uitgevoerd: groot aantal toepassen, hart op hart afstand is 0,60 meter
  • sporen waar geen reguliere treindienst wordt uitgevoerd: normaal aantal toepassen, hart op hart afstand is 0,75 meter

Afwijkingen

  • maximaal 5 centimeter van de oorspronkelijke plaats
  • dwarsligger moet minimaal 5 centimeter van een thermiet – of stomplas zitten (geldt voor nieuwe lassen)
  • maximaal 1 centimeter uit de haak liggen

Boordiameter

  • hardhouten dwarsligger 16 mm